Епоксидна антистатична настилка

Епоксидна дебелослойна антистатична настилка е система от материали на базата на епоксидни смоли,  служеща за създаване на многослойни настилки без фуги и процепи. Предназначена е за използване във обекти отговарящи на средните изисквания за транспорт, в които събирането на електростатични заряди е нежелателно (например компютърни стаи, взривоопасни зони). Най-важното качество на тази настилка е отвеждането на електростатичните заряди, също така естетически вид, уплътнение, предотвратяване на прашене, леснота при поддръжка на чистота и химична устойчивост.

 

Епоксидната антистатична система се полага на предварително грундиран със NOVOFLOOR E10. Върху втвърдения грунд се инсталират електроди събиращи и отвеждащи електрическите заряди към заземителни електроди, например самозалепващи медни ленти положени на разстояние не по-голямо от 3м помежду им. Следващия слой е провождащия грунд NOVOFLOOR E25AS, чиято роля е отвеждането на електростатичните заряди към заземителните електроди. Последния слой на системата е разливна настилка NOVOFLOOR E41AS. Благодарение на високата си проводимост NOVOFLOOR E41AS осигурява преминаването на електростатичните заряди от повърхността към слоя NOVOFLOOR E25AS, същевременно създавайки повърхност със достатъчна механична и химическа устойчивост. Дебелината на слоя NOVOFLOOR E41AS не трябва да надвишава 1.9мм.

 

 

Основни качества на епоксидната антистатична настилка:

 

 Свойство:  Резултат  Метод на изследване
 Реакция на огън  Bfl-s1  EN 13501-1
 Устойчивост на изтриване  AR0,5  PN-EN 13892
 Устойчивост на удар  IR 17  PN-EN ISO 6272-1
 Сцепление  B 2,0  PN-EN 13892-8
 Класификация  Антистатична частично провождаща  PN-E-05200

 

Епоксидната антистатична настилка изпълнява всички изисквания по стандарта PN-EN 13813:2003 както и изискванията за защита от статично електричество по норми: PN-E-05203, PN-E-05204, PN-EN 61340-5-1 в съответните точки.

 

Типична подредба на слоевете на Епоксидна антистатична настилка

 antistatic

1.    Бетонова основа
2.    Грунд     NOVOFLOOR E10
3.    Медни ленти
4.    Подложка NOVOFLOOR E25AS
5.    Саморазливна настилка NOVOFLOOR E 41AS

 

 
 

 see-more

Изпратете запитване