Епоксидна противоплъзгаща настилка

Епоксидната противоплъзгаща настилка с кварцов пясък е система от материали на базата на епоксидни смоли, служеща за създаване на многослойни настилки без фуги и процепи. Предназначена е за използване в закрити помещения, в които е изключително важна устойчивостта на хлъзгане на настилката, като кланици, производства на олио, млекарници, рибарници, кухни, паркинги, лаборатории и много други специфични помещения.

 

Категорията на устойчивост на хлъзгане (от R9 до R13) свидетелства за ъгъла на наклон на настилката, след който движещия се по нея човек може да изпита затруднения със запазването на равновесие. Тестовете за това се провеждат в съответствие със стандарт DIN 51130.

 

Циментовата или бетонова основа трябва да бъде качествено изпълнена и хидро-изолирана. Класът на положения бетон трябва да е съобразен със предвиденото натоварване на пода, но не трябва да е по-нисък от C16/20. Повърхността трябва да е чиста, суха (с влагата на бетона не по-висока от 3%), завършен грубо, без пукнатини и драскотини. Епоксидните засипвани настилки се изпълняват върху подложка от грунд NOVOFLOOR E10 или NOVOFLOOR E11 посипан с кварцов пясък.

 

Епоксидна противоплъзгаща настилка се изпълнява върху основа грундирана с NOVOFLOOR E10 или NOVOFLOOR E11. Състои се от разливна настилка NOVOFLOOR Е41, или съединяващ агент NOVOFLOOR Е40, изпълнена или посипана със съответния вид кварцов пясък, позволяващ постигането на желаната устойчивост на хлъзгане. На края така изпълнената настилка се покрива с NOVOFLOOR Е41 или NOVOFLOOR Е40 с цел постигане на хомогенна, затворена структура устойчива на химикали. Цялата дебелина на системата възлиза на 3 до 5мм.

 

 

Основни качества на индустриалната епоксидна настилка с кварцов пясък:

 

 Свойство:  Метод на изследване

 Резултат

 Е10+Е40+Кварцов пясък 0.8-1.2мм

 Е10+Е41+ Кварцов пясък 0.8-1.2мм
 Устойчивост на хлъзгане  DIN 51130  R12  R12
 Устойчивост на удар  PN-EN ISO6272-1  IR14

 IR11 (NOVOFLOOR E10)

 IR16 (NOVOFLOOR E11)

 Реакция на огън  EN 13501-1  Bfl-s1  Bfl-s1
 Издръжливост при сгъване  PN-EN 13892-2  F30  F30
 Издръжливост при стискане  PN-EN 13892-2  C50  C50
 Устойчивост на изтриване  PN-EN 13892-4  AR2  AR0,5
 Сцепление  PN-EN 13892-8  B2,0  B2,0

 

Типичната подредба на слоевете на декоративната полиуретанова настилка са представени от изображението.

 anti-slip

1 Основа

2  Грунд NOVOFLOOR Е10 + кварц

3  Съединяващ агент NOVOFLOOR Е40 или  NOVOFLOOR Е41 + кварц

4  NOVOFLOOR Е40 или NOVOFLOOR Е41

 

 

 
 

 see-more

Изпратете запитване