Епоксидна тънкослойна настилка

Епоксидна тънкослойна настилка е система от материали на базата на епоксидни смоли, служеща за създаване на многослойни безлепилни настилки. Предназначена е за ползване в закрити помещения като подземни паркинги и гаражи, промишлени, складови и дистрибуционни халета, работилници и други при които има средно механично натоварване. Най-важната роля на тези покрития е подобряването на механичната и химическа устойчивост (масла, течности и химикали изследвани съгласно стандарт PN-EN 13529), естетически вид, уплътняване, спира прашенето, лесна поддръжка на чистота, устойчивост на замърсявания и повърхностно подсилване на пода с възможност за лесен ремонт посредством боядисване.

 

Тънкослойните настилки са с дебелина не по-голяма от 1мм, полагат се предимно върху бетон и са неговата основна защита.
Епоксидната тънкослойна настилка се изпълнява чрез нанасянето на грунд NOVOFLOOE E10 и покриването му със 2 слоя лак NOVOFLOOR E65. Цялата дебелина на получения слой е между 0.8 и 1.3мм. Може да бъде нанесена с помощта на валяк, след което желаната структура може да бъде постигната с валяк тип Moltopren. Последния етап от нанасянето на направата на линии от NOVOFLOOR P69, ако такива са необходими.

 

Основни качества на Епоксидна тънкослойна настилка:

 

 Свойство:  Метод на  изследване

 Резултат

 Е10+Е40+Кварцов пясък  0.8-1.2мм

 Реакция на огън  PN-EN 13501-1  Bfl-s1
 Водопоемане  PN-EN ISO 62  <23гр./м2
 Сцепление с бетона  PN-EN 13892-8  >2MPa
 Изтриване в апарат “Stutgart”  PN-EN 660-1  <0,09mm
 Емисия на летливи органични  съединения  PN-EN ISO  16000-9  <21 дни
 Коефициент на кинетично триене на  сух настилка  BN-86/6781-02  >0.35
 Коефициент на кинетично триене на  мокра настилка  BN-86/6781-02  >0.12

 

Тънкослойната епоксидна настилка се изпълнява на базата на материали одобрени от Института за строителна техника във Варшава под номер AT-15-8261/2010.

Типичната подредба на слоевете на Епоксидна тънкослойна настилка са представени от изображението.

 tynkoslojna

1- Oснова
2- Грунд NOVOFLOOR Е10
3- Лак NOVOFLOOR E65

 

 

 
 

see-more

Изпратете запитване