Детска площадка NOVOFLOOR тип PZ-III – Пълна информация

Системата NOVOFLOOR PZ-III е най-висок клас безопасна настилка която изпълнява изискванията на норма PN-EN 1177:2009 (Настилки на детски площадки амортизиращи падания. Изисквания за безопасност и метод на изследване) Благодарение на своята конструкция намалява риска от контузии в следствие на падане и е резистентна на атмосферни условия и водопропусклива (върху динамична основа).

 

Системата NOVOFLOOR PZ-III е достъпна в широка цветова гама благодарение на използването на модерни повърхностни лакове. Настилката е устойчива на вандализъм благодарение на липсата на фуги и процепи по повърхността.

 

Системата NOVOFLOOR PZ-III се състои от два основни слоя: гумен гранулат SBR и гранулат EPDM свързани със съединяващ агент NOVOFLOOR P22 и покрити със лак NOVOFLOOR P68.

 

С цел постигане на изискваните от нормата качества трябва стриктно да се спазват пропорциите между отделните съставки.

 

 

Типична подредба на слоевете на NOVOFLOOR тип PZ-III е представена от рисунката:

 

PZ-III

 

1. Основа
2. NOVOFLOOR P22 + гумен гранулат SBR 2-6mm
3. NOVOFLOOR P22 + гумен гранулат EPDM 1-3,5мм
4. NOVOFLOOR P68

 

 

Настилката NOVOFLOOR тип PZ-III може да бъде изпълнена върху 3 вида основи:

 

1. Бетон грундиран с NOVOFLOOR P11
2. Асфалт грундиран с NOVOFLOOR P11А
3. Вибриран инертен материал

 

Монтаж на системата NOVOFLOOR тип PZ-III

 

- бетонова основа трябва да бъде качествено изпълнена и хидро-изолирана. Класът на положения бетон трябва да е съобразен със предвиденото натоварване на пода, но не трябва да е по-нисък от C16/20. Повърхността трябва да е чиста, суха (с влагата на бетона не по-висока от 4%), завършен грубо, без пукнатини и драскотини. Основата трябва да е с наклон от порядъка на 1,0˚ за отвеждане на вода. Основата се грундира с NOVOFLOOR P11. Следващите слоеве може да бъдат полагани 1 час след грундирането но не по късно от 24 часа.

 

- основата от натрошен инертен материал, бетон или асфалт трябва да съответства на техническия проект и да изпълнява изискванията за изпълнение.

 

Гумения гранулат SBR трябва да се смеси с NOVOFLOOR P22 в съответните количества с смесителна машина. Запазването на правилните пропорции позволява точно овлажняване на гранулата, благодарение на което се получава настилка със съответните механични параметри. Бърка се няколко минути докато цялата повърхност на гранулата е овлажнена. Така смесения гранулат и съединяващ агент се полага ръчно или със специална разстилаща машина върху предварително приготвена основа (номер 2 на рисунката).

 

NOVOFLOOR P22 се втвърдява под влиянието на атмосферната влажност. Времето за втвърдяване е пряко зависима от влажността на въздуха. При температура 20°C следващия слой (номер 3 на рисунката) може да се полага след 24 часа. При полагане на допълнителни слоеве EPDM с NOVOFLOOR P22 трябва да се изчаква както при слой 2. 24 часа след полагането на последния слой се нанася слой от боята с безвъздушен пистолет. Пълното втвърдяване на системата в зависимост от атмосферните условия е 48 часа.

 

ВНИМАНИЕ: За постигането на параметрите на амортизация на падания трябва стриктно да се спазват съотношенията между гранулатите и NOVOFLOOR P22 както и сгъстяването на сместа.

 

 

Разход на индивидуалните съставки показват долните таблици:

 

Дебелина на цялата система:48мм (критична височина на падане за настилката 160см)

 

СЛОЙ СЪСТАВ КОЛИЧЕСТВО В кг/м2
Грунд (*)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

0,2-0,3

Основа (около 40мм)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

2,0

20,0

Носещ (около 8мм)

NOVOFLOOR Р22

Гумен гранулат (1÷3,5мм)

1,6

8,0

Повърхностен NOVOFLOOR Р68

0,25 (за добре покриващи цветове)

0,30 (за два слоя слабо покриващи цветове)

(*) в зависимост от основата

 

 

Дебелина на цялата система:78мм (критична височина на падане за настилката 240см)

 

СЛОЙ СЪСТАВ КОЛИЧЕСТВО В кг/м2
Грунд (*) NOVOFLOOR P11 или NOVOFLOOR P11А 0,2-0,3

Основа (около 70мм)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

3,75

37,5

Носещ (около 8мм)

NOVOFLOOR Р22

Гумен гранулат (1÷3,5мм)

1,6

8,0

Повърхностен NOVOFLOOR Р68

0,25 (за добре покриващи цветове)

0,30 (за два слоя слабо покриващи цветове)

(*) в зависимост от основата

 

 

Дебелина на цялата система:98мм (критична височина на падане за настилката 280см)

 

СЛОЙ СЪСТАВ КОЛИЧЕСТВО В кг/м2
Грунд (*)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

0,2-0,3

Основа (около 90мм)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

4,65

46,5

Носещ (около 8мм)

NOVOFLOOR Р22

Гумен гранулат (1÷3,5мм)

1,6

8,0

Повърхностен NOVOFLOOR Р68

0,25 (за добре покриващи цветове)

0,30 (за два слоя слабо покриващи цветове)

(*) в зависимост от основата

 

 

Дебелина на цялата система:118мм (критична височина на падане за настилката 320см)

 

СЛОЙ СЪСТАВ КОЛИЧЕСТВО В кг/м2
Грунд (*)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

0,2-0,3

Основа (около 110мм)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

5,91

59.1

Носещ (около 8мм)

NOVOFLOOR Р22

Гумен гранулат (1÷3,5мм)

1,6

8,0

Повърхностен NOVOFLOOR Р68

0,25 (за добре покриващи цветове)

0,30 (за два слоя слабо покриващи цветове)

(*) в зависимост от основата

 

 

Дебелина на цялата система:118мм (критична височина на падане за настилката 390см)

 

СЛОЙ СЪСТАВ КОЛИЧЕСТВО В кг/м2
Грунд (*)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

0,2-0,3

Основа (около 150мм)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (2÷6мм)

7,16

71.6

Носещ (около 8мм)

NOVOFLOOR Р22

Гумен гранулат (1÷3,5мм)

1,6

8,0

Повърхностен NOVOFLOOR Р68

0,25 (за добре покриващи цветове)

0,30 (за два слоя слабо покриващи цветове)

(*) в зависимост от основата

 

 

Вид машина Компонент А Компонент Б Разредител (ацетон) Вискозитет казанче DIN4 Параметри на пръскане

WAGNER

LEOPARD

4 тегловни части 1 тегловна 10% 25-30s

Дюза №11, 13

Налягане 110bar

Корпусно налягане 1bar

WAGNER

PRO SPRAY 321

4 тегловни части 1 тегловна 80-120s

Дюза №412, 414 FINE FINISH

Налягане 150-175bar

 

 

Използване и грижа:

 

Положената настилка NOVOFLOOR тип PZ-III е еднообразна и лесна за поддръжка и запазване в чист вид. Настилката трябва да се мете с цел премахване на боклуци, листа и др. Периодично трябва да се мие с вода с пистолет под налягане. С цел запазване на хигиеничен вид веднъж годишно може да се използват препарати предотвратяващи растежа да мъхове и плевели (съгласно инструкциите за употреба, след предварителна консултация със продуцента). Съставките на настилката са устойчиви на сол, така че няма противопоказания за нейното използване през зимния период.

 

На местата използвани изключително много (под люлки, под пързалки, и др.) може да се появят протривания, и дори да започне изронване на гранулата. При нужда от поправка се използват същите техники и материали като при първоначалното полагане.

 

 

Друга информация:

 

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Данните съдържани в този документ съответстват със актуалните познания за нашите продукти и възможностите за тяхното използване. Гарантираме качеството на продуктите ни, при условие, че са спазени инструкциите ни и работата е свършена съгласно добрите практики на труд. Задължително е изпълнението на пробна повърхност поради възможността от различна реакция на настилката с различни материали. Не носим отговорност ако на крайния резултат са повлияли фактори извън нашия контрол.

 

Изпратете запитване