Декоративна полиуретанова настилка – Пълна информация

Декоративната настилка е система от материали на базата на полиуретанови смоли, служеща за създаване на многослойни настилки без фуги и процепи. Предназначена е за използване в затворени помещения в които важна роля играе естетическия вид на настилката, като например магазини, офиси, училища, болници, лаборатории и др. Полага се предимно на бетонова основа.

 

Декоративната настилка се състои от разливна настилка NOVOFLOOR P41 излята върху предварително грундирана с грунд NOVOFLOOR P10 или NOVOFLOOR E10 основа, посипана със цветни късчета PVC и лакирана с безцветен лак NOVOFLOOR P61. Гамата от възможни крайни визуални ефекти е на практика неограничена, заради възможността за произволно подбиране на цвета на основата и късчетата PVC.

 

При декоративната настилка, дебелината на изливания слой е в границите 1.5 до 2.5мм . Количеството на изразходвани късчета PVC зависи от гъстотата на тяхното разпръскване и варира от 10-20 гр. на м2 при рядко разхвърляне до 40-50 гр. на м2 при пълно покриване на повърхността. За постигане на оптимална издръжливост на настилката се препоръчва нанасянето на 1-2 слоя безцветен лак NOVOFLOOR P61W, получавайки слой с дебелина 150-200µм.

 

Основни характеристики на декоративната полиуретанова настилка.

 

Своиство: Резултат Метод на изследване
Реакция на огън Bfl-s1 EN 13501-2
Устойчивост на изтриване AR 0,5 PN-EN 13892-4
Устойчивост при удар IR20 PN-ISO 6272-1
Сцепление с NOVOFLOOR P10 B 2,0 PN-EN 13892-8
Сцепление с NOVOFLOOR E10 B 2,0 PN-EN 13892-8
Сцепление с NOVOFLOOR E11 B 2,0 PN-EN 13892-8

 

Полиуретановата индустриална настилка изпълнява изискванията на норма PN-EN 13813:2003.
Типичната подредба на слоевете на декоративната полиуретанова настилка са представени от изображението.

2

1- Основа
2- Грунд NOVOFLOOR P10, NOVOFLOOR E10 или NOVOFLOOR E11
3- Разливна настилка NOVOFLOOR P41 поръсена с късчета PVC
4- Повърхностен лак NOVOFLOOR P61W

 

 

Друга информация:

 

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Данните съдържани в този документ съответстват със актуалните познания за нашите продукти и възможностите за тяхното използване. Гарантираме качеството на продуктите ни, при условие, че са спазени инструкциите ни и работата е свършена съгласно добрите практики на труд. Задължително е изпълнението на пробна повърхност поради възможността от различна реакция на настилката с различни материали. Не носим отговорност ако на крайния резултат са повлияли фактори извън нашия контрол.

 

 
 

 

Изпратете запитване