Епоксидна антистатична настилка – Пълна информация

Епоксидна дебелослойна антистатична настилка е система от материали на базата на епоксидни смоли, служеща за създаване на многослойни настилки без фуги и процепи. Предназначена е за използване във обекти отговарящи на средните изисквания за транспорт, в които събирането на електростатични заряди е нежелателно (например компютърни стаи, взривоопасни зони). Най-важното качество на тази настилка е отвеждането на електростатичните заряди, също така естетически вид, уплътнение, предотвратяване на прашене, леснота при поддръжка на чистота и химична устойчивост.

 

Епоксидната антистатична система се полага на предварително грундиран със NOVOFLOOR E10. Върху втвърдения грунд се инсталират електроди събиращи и отвеждащи електрическите заряди към заземителни електроди, например самозалепващи медни ленти положени на разстояние не по-голямо от 3м помежду им. Следващия слой е провождащия грунд NOVOFLOOR E25AS, чиято роля е отвеждането на електростатичните заряди към заземителните електроди. Последния слой на системата е разливна настилка NOVOFLOOR E41AS. Благодарение на високата си проводимост NOVOFLOOR E41AS осигурява преминаването на електростатичните заряди от повърхността към слоя NOVOFLOOR E25AS, същевременно създавайки повърхност със достатъчна механична и химическа устойчивост. Дебелината на слоя NOVOFLOOR E41AS не трябва да надвишава 1.9мм.

 

 

Основни качества на епоксидната антистатична настилка:

 

Свойство: Резултат Метод на изследване
Реакция на огън Bfl-s1 EN 13501-1
Устойчивост на изтриване AR0,5 PN-EN 13892
Устойчивост на удар IR 17 PN-EN ISO 6272-1
Сцепление B 2,0 PN-EN 13892-8
Класификация Антистатична частично провождаща PN-E-05200

 

Епоксидната антистатична настилка изпълнява всички изисквания по стандарта PN-EN 13813:2003 както и изискванията за защита от статично електричество по норми: PN-E-05203, PN-E-05204, PN-EN 61340-5-1 в съответните точки.

 

Типична подредба на слоевете на Епоксидна антистатична настилка

antistatic

1. Бетонова основа
2. Грунд NOVOFLOOR E10
3. Медни ленти
4. Подложка NOVOFLOOR E25AS
5. Саморазливна настилка NOVOFLOOR E 41AS

 

 

Друга информация:

 

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Данните съдържани в този документ съответстват със актуалните познания за нашите продукти и възможностите за тяхното използване. Гарантираме качеството на продуктите ни, при условие, че са спазени инструкциите ни и работата е свършена съгласно добрите практики на труд. Задължително е изпълнението на пробна повърхност поради възможността от различна реакция на настилката с различни материали. Не носим отговорност ако на крайния резултат са повлияли фактори извън нашия контрол.

 

 
 
Изпратете запитване