Епоксидна тънкослойна настилка – Пълна информация

Епоксидна тънкослойна настилка е система от материали на базата на епоксидни смоли, служеща за създаване на многослойни безлепилни настилки. Предназначена е за ползване в закрити помещения като подземни паркинги и гаражи, промишлени, складови и дистрибуционни халета, работилници и други при които има средно механично натоварване. Най-важната роля на тези покрития е подобряването на механичната и химическа устойчивост (масла, течности и химикали изследвани съгласно стандарт PN-EN 13529), естетически вид, уплътняване, спира прашенето, лесна поддръжка на чистота, устойчивост на замърсявания и повърхностно подсилване на пода с възможност за лесен ремонт посредством боядисване.

 

Тънкослойните настилки са с дебелина не по-голяма от 1мм, полагат се предимно върху бетон и са неговата основна защита.
Епоксидната тънкослойна настилка се изпълнява чрез нанасянето на грунд NOVOFLOOE E10 и покриването му със 2 слоя лак NOVOFLOOR E65. Цялата дебелина на получения слой е между 0.8 и 1.3мм. Може да бъде нанесена с помощта на валяк, след което желаната структура може да бъде постигната с валяк тип Moltopren. Последния етап от нанасянето на направата на линии от NOVOFLOOR P69, ако такива са необходими.

 

Основни качества на Епоксидна тънкослойна настилка:

 

Свойство: Метод на изследване

Резултат

Е10+Е40+Кварцов пясък 0.8-1.2мм

Реакция на огън PN-EN 13501-1 Bfl-s1
Водопоемане PN-EN ISO 62 <23гр./м2
Сцепление с бетона PN-EN 13892-8 >2MPa
Изтриване в апарат “Stutgart” PN-EN 660-1 <0,09mm
Емисия на летливи органични съединения PN-EN ISO 16000-9 <21 дни
Коефициент на кинетично триене на сух настилка BN-86/6781-02 >0.35
Коефициент на кинетично триене на мокра настилка BN-86/6781-02 >0.12

 

Тънкослойната епоксидна настилка се изпълнява на базата на материали одобрени от Института за строителна техника във Варшава под номер AT-15-8261/2010.

Типичната подредба на слоевете на Епоксидна тънкослойна настилка са представени от изображението.

tynkoslojna

1- Oснова
2- Грунд NOVOFLOOR Е10
3- Лак NOVOFLOOR E65

 

Друга информация:

 

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Данните съдържани в този документ съответстват със актуалните познания за нашите продукти и възможностите за тяхното използване. Гарантираме качеството на продуктите ни, при условие, че са спазени инструкциите ни и работата е свършена съгласно добрите практики на труд. Задължително е изпълнението на пробна повърхност поради възможността от различна реакция на настилката с различни материали. Не носим отговорност ако на крайния резултат са повлияли фактори извън нашия контрол.

 

 
 
Изпратете запитване