Индустриална полиуретанова настилка – Пълна информация

Индустриалната настилка е система от материали на базата на полиуретанови смоли, служеща за създаване на многослойни настилки без фуги и процепи. Предназначена е за използване в затворени помещения като промишлени, складови и дистрибуционни халета, сервизи, пречиствателни станции, училища, болници, лаборатории, магазини и др. Полага се предимно на бетонова основа.

 

Индустриалната настилка се състои от разливна настилка NOVOFLOOR P41 излята върху предварително грундирана с грунд NOVOFLOOR P10 или NOVOFLOOR E10 основа. Получената повърхност се покрива със цветен лак NOVOFLOOR P65 или безцветен NOVOFLOOR P61.

 

Качествата на индустриалната полиуретанова настилка са: висока способност на пренасяне на динамични натоварвания, голяма твърдост и устойчивост на изтриване, висок коефициент на сцепление, естетически вид, липсата на фуги и процепи и лесна поддръжка на чистота, както и устойчивост на голям асортимент от химикалите най-често използвани в индустрията.

 

Дебелината на настилката изпълнена със системата зависи от предназначението и, и състоянието на основата. Стандартната дебелина на цялата настилка е между 1.5 и 2.5 милиметра. В случаи когато основата е неравна и изисква предварително подравняване (на пример използвайки NOVOFLOOR Е40 и кварцов пясък) на места настилката може да бъде значително по-дебела.

 

 

Основни характеристики на индустриалната полиуретанова настилка.

 

Своиство: Резултат Метод на изследване
Реакция на огън Bfl-s1 EN 13501-2
Устойчивост на изтриване AR 0,5 PN-EN 13892-4
Устойчивост при удар IR20 PN-ISO 6272-1
Сцепление с NOVOFLOOR P10 B 2,0 PN-EN 13892-8
Сцепление с NOVOFLOOR P10 B2,0 PN-EN 13892-8

 

Полиуретановата индустриална настилка изпълнява изискванията на норма PN-EN 13813:2003.

 

Типичната подредба на слоевете на индустриалната полиуретанова настилка са представени от изображението.

1

1- Основа
2- Грунд NOVOFLOOR P10 или NOVOFLOOR P10
3- Разливна настилка NOVOFLOOR P41
4- Повърхностен лак NOVOFLOOR P65 или NOVOFLOOR P61

 

 

Друга информация:

 

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Данните съдържани в този документ съответстват със актуалните познания за нашите продукти и възможностите за тяхното използване. Гарантираме качеството на продуктите ни, при условие, че са спазени инструкциите ни и работата е свършена съгласно добрите практики на труд. Задължително е изпълнението на пробна повърхност поради възможността от различна реакция на настилката с различни материали. Не носим отговорност ако на крайния резултат са повлияли фактори извън нашия контрол.

 

 
 

 

Изпратете запитване