Външна спортна настилка NOVOFLOOR ST

Стабилизиращия слой NOVOFLOOR ST е един от нужните елементи при изграждането на външни водо-пропускливи спортни настилки. Чрез използването на стабилизиращ слой може да се спести времето за изпълнение на бетонова или асфалтно-бетонова настилка.

 

Още след 24 часа от полагането на NOVOFLOOR ST може да се изпълняват следващите слоеве от спортната настилка. Използването на NOVOFLOOR ST увеличава еластичността на цялата система на спортната настилка и подобрява амортизирането на ударна енергия.

 

Стабилизиращия слой NOVOFLOOR ST е изпълнен на основата на полиуретанови смоли с висока устойчивост на променливи атмосферни условия, в това число ниски температури.

 

NOVOFLOOR ST се полага върху съответно приготвена основа с помощта на разстилаща машина. Основата от чакъл трябва да съответства на техническия проект и да изпълнява общите изисквания за изграждане на основи за игрища.

 

 

Примерна схема за слоевете на основата:

 

1.    Дренажни тръби засипани с речен инертен материал (8-16мм) върху почвата – дебелина около 400мм
2.    Трамбована баластра – дебелина около 100мм
3.    Натрошен инертен материал (5-40мм) – дебелина около 150мм
4.    Натрошен инертен материал (0-6мм) – дебелина около 50мм

 

На така подготвената основа може да се положи стабилизиращия слой, който може да бъде изпълнен в два варианта: еластичен или твърд.

 

 

Типична подредба на слоевете на NOVOFLOOR ST е представена от рисунката:

 st

1.    Основа
2.    NOVOFLOOR P22 + гумен гранулат + минерален инертен материал

Цялата дебелина на стабилизиращия слой NOVOFLOOR ST е 35мм.

 

 

see-more

Изпратете запитване