Външна спортна настилка NOVOFLOOR тип NT – Пълна информация

Външната спортна настилка NOVOFLOOR вариант NT е система от материали на базата на полиуретанови смоли, служещи за изграждане на еластични многослойни спортни настилки. Предназначена е за използване в отворени обекти като спортни игрища, лекоатлетични писти, тенис кортове и др. Може да бъде полагана върху твърда основа със изградена система за отвеждане на дъждовна вода.

 

Предимствата на външната спортна настилка са: висока еластичност, добра абсорбция на ударна енергия, висок коефициент на триене, естетически вид, липсата на фуги и процепи, устойчивост на лекоатлетични бутони. Характерна черта на тази система че не се събира вода на повърхността на настилката, поради отвеждането и към почвата.

 

Външната спортната настилка се изпълнява на основа на полиуретанова смола с висока устойчивост на променливи атмосферни условия, в това число ниски температури и УВ-лъчение.

 

Типична подредба на слоевете на външната спортна настилка NOVOFLOOR вариант NT е представена от рисунката:

nt

1. Основа
2. NOVOFLOOR P22 + гумен гранулат SBR
3. NOVOFLOOR P46 + гранулат EPDM
Еластичен лак за линии NOVOFLOOR P68

 

Настилката NOVOFLOOR NT може да бъде изпълнена върху 3 вида основи:

 

1. Бетон грундиран с NOVOFLOOR P11
2. Асфалт грундиран с NOVOFLOOR P11A
3. Стабилизиращ слой NOVOFLOOR ST (виж техническа карта РТ-1-18)

 

Цялата дебелина на настилката настилка NOVOFLOOR вариант NT е 13 ±1мм.

 

Ориентировъчни количества материали използвани за направата на настилка NOVOFLOOR вариант NT показва таблицата:

 

Слой Състав Количество в кг/м2
Грунд* NOVOFLOOR P11 или P11A 0,2/0,3
Подложка (дебелина ок. 11мм)

NOVOFLOOR P22

Гумен гранулат SBR (1÷4мм)

1,65

8,0

Затварящ** NOVOFLOOR P33 1,0-1,5
Повърхностен (дебелина ок. 2мм)

NOVOFLOOR P46

Гранулат EPDM (0,5÷1,5мм)

Гранулат EPDM (0÷0,5мм)

1,2

0,8

0,05

 

 

Друга информация:

 

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Данните съдържани в този документ съответстват със актуалните познания за нашите продукти и възможностите за тяхното използване. Гарантираме качеството на продуктите ни, при условие, че са спазени инструкциите ни и работата е свършена съгласно добрите практики на труд. Задължително е изпълнението на пробна повърхност поради възможността от различна реакция на настилката с различни материали. Не носим отговорност ако на крайния резултат са повлияли фактори извън нашия контрол.

  

 
 

Изпратете запитване