Външна настилка NOVOFLOOR ICE – Пълна информация

Системата NOVOFLOOR ICE е система състояща се от специална охладителна подложка изработена от висококачествена смес EPDM и изпълващи слоеве създадени от смес с гранулат EPDM с полиуретанова разливна настилка. NOVOFLOOR ICE е разработен като система с три приложения. Специялната конструкция позволява настилката да се използва за като ледена пързалка, като мултифункционално игрище за баскетбол, волейбол, тенис и други, а също така и като слънчев колектор.

 

Предимствата на външната спортна настилка са: висока еластичност, добра абсорбция на ударна енергия, висок коефициент на триене, естетически вид и липсата на фуги и процепи.

 

 

Инструкции за монтаж:

 

Преди пристъпване към полагането на настилката NOVOFLOOR ICE трябва да се проведе проба за плътност на охладителната инсталация (подложката) с въздух под пробно налягане от 2,5 bar. Охладителната подложка се залепва към основата с лепило NOVOFLOOR Р21 които се разстила с инструмент А2 (разхода в зависимост от грапавостта на настилката е между 0,8 и 1,0 кг/м2). По време на следващите етапи на полагане подложката трябва да се държи под налягане не по-ниско от 2,0 bar. Специалната охладителна подложка трябва първо да бъде обезмаслена със препарат NOVOFLOOR R01, при разход от около 100 г/м2. След около 30 минути се преминава към следващата стъпка – импрегнирането на подложката. Импрегнацията се извършва чрез двукратно нанасяне на NOVOFLOOR R02. За импрегнирането се препоръчват четки със съкратен наполовина косъм или четки с твърд косъм които осигуряват съответната пенетрация на подложката от импрегната. Разхода на препарата трябва да е около 300 г/м2 за всяко нанасяне.
Времето между отделните нанасяния не трябва да е повече от 2-3 часа.

 

Следващата стъпка е нанасянето на полиуретановата разливна настилка NOVOFLOOR P44 при помощта на инструмент В2 и засипването и със гранулат от EPDM със сечение 1,0-3,5мм. Препоръчителният разход за NOVOFLOOR P44 e 4,4 кг/м2 а за гранулата е 6,5 кг/м2 за засипване (от които 4,4 кг/м2 остават в системата а останалото се събира преди полагането на следващ слой. Полагането на NOVOFLOOR P44 трябва да не е по-късно от 12 часа след импрегнирането, в противен случай процеса на импрегниране трябва да се повтори следвайки процеса описан по-рано.

 

Втория, повърхностен, слой се полиуретановата разливна настилка NOVOFLOOR P44 при помощта на инструмент В2 и засипването и със гранулат от EPDM със сечение 1,0-3,5мм. Препоръчителният разход за NOVOFLOOR P44 e 3 кг/м2 а за гранулата е 5,5 кг/м2 за засипване (от които 3,4 кг/м2 остават в системата а останалото се събира).

 

 

Типична подредба на слоевете на NOVOFLOOR тип PZ-III е представена от рисунката:

ICE

1. Грунд NOVOFLOOR Р10 (при бетон) или NOVOFLOOR Р11А (при асфалт)
2. Лепило NOVOFLOOR P21
3. Специална охладителна подложка направена от висококачествен EPDM
4. NOVOFLOOR P44 + гумен гранулат EPDM 1-3,5мм

 

NOVOFLOOR P68 (маркировка)

 

 

Настилката NOVOFLOOR ICE може да бъде изпълнена върху 2 вида основи:

 

1. Бетон грундиран с NOVOFLOOR P11
2. Асфалт грундиран с NOVOFLOOR P11А

 

 

Ориентировъчен разход на индивидуалните съставки показва долната таблица:

 

Дебелина на цялата система:48мм (критична височина на падане за настилката 160см)

 

СЛОЙ СЪСТАВ СЪСТАВ
Грунд (*) NOVOFLOOR P11 или NOVOFLOOR P11А 0,2-0,3
Лепене на подложката към основата

NOVOFLOOR P21 (инструмент А2)

0,8-1,0
Обезмаслител NOVOFLOOR R01 0,1
Импрегниране: двукратно NOVOFLOOR R02 2x 0,3
Изпълващ слой

– NOVOFLOOR P44 (инструмент B2)

– гранулат EPDM (1÷3,5мм)

4,4

4,4

Повърхностен носещ слой

– NOVOFLOOR P44 (инструмент B4)

– гранулат EPDM (1÷3,5мм)

3,0

3,4

(*) в зависимост от основата

 

 

Използване и консервиране:

 

Виж Техническа Карта PT-4-02

 

 

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБУВКИ С БУТОНИ ИЛИ ШИПОВЕ

 

 

Замразяване на системата:

 

След напълването на системата със охлаждащ агент (разтвор на гликол) инсталацията трябва да се обезвъздуши след което статичното налягане в инсталацията трябва да не превишава 0,8 bar. След включването на хладилния агрегат трябва да се поддържа динамично налягане не по-високо от 2,5 bar.

 

След изстудяването на настилката (постигнато когато температурата при връщане на гликолния разтвор в агрегата е -3 до -5˚С) може да се започне изграждането на ледената плоча. Леда трябва да се строи на слоеве чрез разпръскването на вода до постигането на желаната дебелина – около 5 см.

 

 

Друга информация:

 

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Данните съдържани в този документ съответстват със актуалните познания за нашите продукти и възможностите за тяхното използване. Гарантираме качеството на продуктите ни, при условие, че са спазени инструкциите ни и работата е свършена съгласно добрите практики на труд. Задължително е изпълнението на пробна повърхност поради възможността от различна реакция на настилката с различни материали. Не носим отговорност ако на крайния резултат са повлияли фактори извън нашия контрол.

Изпратете запитване